Kontrola nemocných: Princip kontroly nemocných zaměstnanců

Kontrola nemocnych

Kontrolu nemocných zaměstnanců provádíme na Vaše přání těmito způsoby:

  • Jednorázově
  • Opakovaně

Kontrola nemocných: Jednorázová kontrola zaměstnance

Po přijetí Vaší objednávky a sdělení nezbytných údajů o Vašem zaměstnanci naší společnosti (jméno, příjmení, bydliště, datum zahájení pracovní neschopnosti, termíny vycházek apod.) bude námi provedena kontrola, o které vystavíme Protokol o kontrole.pdf (125 kB). Náš protokol obsahuje mimo jiné: čas návštěvy a zdokumentované zjištění, zda byl Váš dotyčný zaměstnanec doma skutečně zastižen či nikoliv. O výsledku naší kontroly Vás budeme bezodkladně informovat.

Kontrola nemocných: Opakovaná kontrola zaměstnance

V případě zájmu o opakovanou kontrolu Vašeho zaměstnance, garantujeme provedení opakovaných kontrol během pracovní neschopnosti dle Vašeho přání. Další postup včetně protokolu je stejný jako u jednorázové kontroly.